Български монети от Macoins.com / МДА Финанс ЕООД macoinsgold.com / gold and silver on the web Language: English Език: Български
„Българските занаяти. Лозарство и винопроизводство“
Код: 378
„Българските занаяти. Лозарство и винопроизводство“
Емисия:2006
Номинал:5 лева
Метал: Ag 500/1000 цветна

Качество:мат-гланц Прочети повече за качеството
Тегло:23.33 gr.
Диаметър:38.61 mm.
Гурт:гладък
Тираж:10 000


Описание

На лицевата страна е емблемата на БНБ и годината на създаването и 1879. В кръг са изписани "Българска Народна Банка” и годината на емисията - 2006, както и номиналната стойност от 5 лева.

На обратната страна са представени лозови листа, грозде и пееща птица. Във външния кръг на монетата има надпис „Вкусът на слънцето”.

Български монети
Количката е празна.

latest bulgarian coins